Organogram IenW: een overzicht van de structuur van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Organigram maken

Als je geïnteresseerd bent in de structuur van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), dan is het organogram IenW een handig hulpmiddel om een overzicht te krijgen van de verschillende onderdelen en hun onderlinge verhoudingen. In dit artikel zullen we dieper ingaan op het organogram van IenW en de functies van de verschillende onderdelen binnen het ministerie.

Wat is een organogram?

Een organogram is een schematische weergave van de organisatiestructuur van een bedrijf of instelling. Het geeft in één oogopslag weer hoe de verschillende afdelingen en functies binnen de organisatie zijn georganiseerd en hoe ze met elkaar verbonden zijn. Het organogram van IenW laat zien hoe het ministerie is opgebouwd en welke taken en verantwoordelijkheden bij welke onderdelen liggen.

De structuur van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van infrastructuur, waterbeheer, milieu, luchtvaart, scheepvaart en verkeersveiligheid. Het ministerie bestaat uit verschillende onderdelen die elk hun eigen taken en verantwoordelijkheden hebben. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste onderdelen van het ministerie en hun functies:

1. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • De minister van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor het algemene beleid van het ministerie en legt verantwoording af aan de Tweede Kamer.

2. Directoraat-Generaal Bereikbaarheid

  • Het Directoraat-Generaal Bereikbaarheid is verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van mobiliteit, zoals wegen, openbaar vervoer en verkeersveiligheid.

3. Directoraat-Generaal Ruimte en Water

  • Het Directoraat-Generaal Ruimte en Water houdt zich bezig met het beleid op het gebied van ruimtelijke ordening, waterbeheer en milieu.

4. Inspectie Leefomgeving en Transport

  • De Inspectie Leefomgeving en Transport houdt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van milieu, transport en veiligheid.

5. Rijkswaterstaat

  • Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de rijkswegen, vaarwegen en waterkeringen in Nederland.

Conclusie

Het organogram van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geeft een duidelijk beeld van de structuur van het ministerie en de verdeling van taken en verantwoordelijkheden binnen de verschillende onderdelen. Door het organogram te bestuderen, krijg je een beter inzicht in hoe het ministerie is georganiseerd en hoe de verschillende onderdelen met elkaar samenwerken om de doelstellingen van het ministerie te realiseren.

Plaats een reactie