Organogram HEMA: de structuur van een Nederlands retailbedrijf

Organigram maken

Als je geïnteresseerd bent in de interne structuur van een groot Nederlands retailbedrijf, dan is het organogram van HEMA een fascinerend onderwerp om te verkennen. Het organogram van HEMA geeft een duidelijk beeld van hoe de verschillende afdelingen en functies binnen het bedrijf zijn georganiseerd en hoe de besluitvorming verloopt.

Wat is een organogram?

Een organogram is een schematische weergave van de hiërarchische structuur van een organisatie. Het laat zien hoe de verschillende afdelingen, functies en medewerkers met elkaar verbonden zijn en wie verantwoordelijk is voor welke taken en beslissingen. Een organogram kan helpen om de interne communicatie te verbeteren, de samenwerking tussen afdelingen te bevorderen en de efficiëntie van een organisatie te verhogen.

De structuur van het organogram van HEMA

Het organogram van HEMA bestaat uit verschillende lagen en afdelingen, die elk hun eigen verantwoordelijkheden en taken hebben. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste onderdelen van het organogram van HEMA:

1. Raad van Bestuur

 • CEO: Saskia Egas Reparaz
 • CFO: Ivo Vliegen
 • COO: Richard Flint

2. Management Team

 • Chief Marketing Officer: Adriana Hoppenbrouwer
 • Chief Digital Officer: Raph Schroder
 • Chief Product Officer: Tico Schneider

3. Afdelingen

 • Marketing
 • Finance
 • Operations
 • Buying & Sourcing
 • IT

4. Winkels

 • Winkelmedewerkers
 • Winkelmanager

De besluitvorming binnen HEMA

Binnen HEMA wordt er op verschillende niveaus besluitvorming plaats. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het formuleren van de strategie en het nemen van belangrijke beslissingen op het gebied van financiën, operaties en marketing. Het Management Team ondersteunt de Raad van Bestuur en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de strategie en het aansturen van de verschillende afdelingen.

Op operationeel niveau worden beslissingen genomen door de managers van de verschillende afdelingen, in samenwerking met hun teams. Deze beslissingen hebben vaak betrekking op de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf, zoals inkoopbeslissingen, marketingcampagnes en personeelsbeleid.

Conclusie

Het organogram van HEMA geeft een duidelijk beeld van de interne structuur van het bedrijf en hoe de besluitvorming verloopt. Door de verschillende lagen en afdelingen binnen het organogram te begrijpen, krijg je een beter inzicht in hoe HEMA als organisatie functioneert en hoe de verschillende onderdelen met elkaar samenwerken.

Plaats een reactie