Organogram UWV: een overzicht van de structuur

Organigram maken

Als je meer wilt weten over de interne structuur van het UWV, dan ben je hier aan het juiste adres. In dit artikel gaan we dieper in op het organogram van het UWV en geven we een overzicht van de verschillende afdelingen en functies binnen deze organisatie.

Wat is een organogram?

Een organogram is een schematische weergave van de hiërarchische structuur van een organisatie. Het geeft in één oogopslag weer hoe de verschillende afdelingen en functies binnen een organisatie met elkaar verbonden zijn en wie er verantwoordelijk is voor welke taken.

Organogram UWV

Het UWV, oftewel de Uitvoeringsorganisatie Werknemersverzekeringen, is verantwoordelijk voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen in Nederland. Het organogram van het UWV is opgebouwd uit verschillende lagen, waarbij de top van de organisatie bestaat uit de Raad van Bestuur.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van het UWV is verantwoordelijk voor het algemene beleid en de strategie van de organisatie. De Raad van Bestuur bestaat uit een voorzitter en een aantal leden, die elk verantwoordelijk zijn voor een specifiek onderdeel van het UWV.

Divisies

De Raad van Bestuur wordt ondersteund door verschillende divisies, die elk verantwoordelijk zijn voor een specifiek onderdeel van de dienstverlening van het UWV. Enkele voorbeelden van divisies binnen het UWV zijn:

  • Divisie Uitkeren
  • Divisie Sociaal Medische Zaken
  • Divisie Klant & Service

Regio’s

Naast de divisies kent het UWV ook verschillende regio’s, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de dienstverlening op lokaal niveau. Elke regio heeft een eigen managementteam dat de dagelijkse gang van zaken coördineert en aanstuurt.

Bedrijfsonderdelen

Binnen de divisies en regio’s zijn er verschillende bedrijfsonderdelen actief, die elk verantwoordelijk zijn voor een specifiek onderdeel van de dienstverlening van het UWV. Enkele voorbeelden van bedrijfsonderdelen zijn:

  • Werkbedrijf
  • UWV WERKbedrijf
  • UWV WERKbedrijf

Conclusie

Het organogram van het UWV geeft een duidelijk beeld van de interne structuur van deze organisatie. Door de verschillende lagen en verantwoordelijkheden in kaart te brengen, wordt het voor medewerkers en stakeholders van het UWV makkelijker om te begrijpen hoe de organisatie is georganiseerd en hoe beslissingen worden genomen.

Plaats een reactie