Organogram gemeente: de structuur van de lokale overheid

Organigram maken

Als je wel eens te maken hebt gehad met de gemeente, ben je vast bekend met het begrip organogram gemeente. Maar wat houdt dit precies in? In dit artikel gaan we dieper in op de structuur van de lokale overheid en hoe deze is vormgegeven in een organogram.

Wat is een organogram gemeente?

Een organogram gemeente is een schematische weergave van de organisatiestructuur van de lokale overheid. Het laat zien hoe de verschillende afdelingen en functies binnen de gemeente zijn georganiseerd en hoe deze met elkaar verbonden zijn. Door middel van lijnen en blokken wordt duidelijk gemaakt wie aan wie rapporteert en wie verantwoordelijk is voor welke taken.

De opbouw van een organogram gemeente

De opbouw van een organogram gemeente kan per gemeente verschillen, afhankelijk van de grootte en complexiteit van de organisatie. Over het algemeen zijn er echter een aantal standaardonderdelen die in vrijwel elk organogram terugkomen:

 • Burgemeester en wethouders: het bestuur van de gemeente, verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering daarvan.
 • Gemeenteraad: het volksvertegenwoordigend orgaan dat beslissingen neemt en controleert of het bestuur goed functioneert.
 • Afdelingen: de verschillende afdelingen binnen de gemeente, zoals burgerzaken, ruimtelijke ordening en sociale zaken.
 • Medewerkers: de ambtenaren en medewerkers die werkzaam zijn binnen de gemeente en verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het beleid.

De functies binnen een organogram gemeente

Binnen een organogram gemeente zijn er verschillende functies te onderscheiden, elk met hun eigen verantwoordelijkheden en taken. Enkele veelvoorkomende functies zijn:

 • Gemeentesecretaris: de hoogste ambtenaar binnen de gemeente, verantwoordelijk voor de algehele coördinatie en uitvoering van het beleid.
 • Directeur: leidinggevende van een specifieke afdeling binnen de gemeente, zoals financiën of communicatie.
 • Beleidsmedewerker: verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op een specifiek terrein, zoals duurzaamheid of jeugdzorg.
 • Administratief medewerker: ondersteunende functie binnen de gemeente, zoals het verwerken van aanvragen en het beantwoorden van vragen van inwoners.

De voordelen van een organogram gemeente

Door middel van een organogram gemeente wordt de structuur en werkwijze van de lokale overheid inzichtelijk gemaakt. Dit heeft een aantal voordelen:

 • Duidelijkheid: door de visuele weergave van de organisatiestructuur weten medewerkers en inwoners wie waarvoor verantwoordelijk is.
 • Efficiëntie: doordat taken en verantwoordelijkheden helder zijn verdeeld, kan er efficiënter gewerkt worden binnen de gemeente.
 • Transparantie: een organogram zorgt voor transparantie over de besluitvorming en de verantwoordelijkheden binnen de gemeente.

Conclusie

Al met al is een organogram gemeente een waardevol instrument om de structuur en werkwijze van de lokale overheid inzichtelijk te maken. Door middel van een schematische weergave worden de verschillende afdelingen, functies en verantwoordelijkheden binnen de gemeente helder gemaakt. Dit draagt bij aan duidelijkheid, efficiëntie en transparantie binnen de gemeentelijke organisatie.

Plaats een reactie