Organogram Gemeente Den Haag

Organigram maken

Ben je benieuwd naar hoe de Gemeente Den Haag is georganiseerd? In dit artikel gaan we dieper in op het organogram van de gemeente en laten we zien hoe de verschillende afdelingen en taken zijn verdeeld. Het organogram van de Gemeente Den Haag geeft een overzicht van de hiërarchische structuur en de verantwoordelijkheden binnen de organisatie.

Bestuur en Directie

Het organogram van de Gemeente Den Haag begint met het bestuur en de directie. Aan de top van de organisatie staat de burgemeester, gevolgd door de wethouders. Zij vormen samen het college van burgemeester en wethouders, ook wel het college van B&W genoemd. Het college is verantwoordelijk voor het besturen van de gemeente en het uitvoeren van het beleid.

Daarnaast is er de gemeentesecretaris, die de directie van de gemeente vormt. De gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie en ondersteunt het college van B&W bij het uitvoeren van het beleid.

Afdelingen en Diensten

Onder het bestuur en de directie vallen verschillende afdelingen en diensten die verantwoordelijk zijn voor specifieke taken binnen de gemeente. Enkele belangrijke afdelingen en diensten zijn:

– Afdeling Ruimtelijke Ordening en Wonen: verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het ruimtelijk beleid en het bevorderen van de leefbaarheid in de stad.
– Afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid: richt zich op het ondersteunen van inwoners bij het vinden van werk en het bieden van sociale voorzieningen.
– Afdeling Onderwijs en Cultuur: zet zich in voor het bevorderen van onderwijs en cultuur in de stad en het stimuleren van talentontwikkeling.

Daarnaast zijn er diverse diensten die zich bezighouden met specifieke taken, zoals de Dienst Stadsbeheer, de Dienst Publiekszaken en de Dienst Financiën.

Wijkorganisaties

Naast de centrale organisatie van de Gemeente Den Haag zijn er ook wijkorganisaties die zich richten op specifieke wijken binnen de stad. Deze wijkorganisaties zijn verantwoordelijk voor het onderhouden van contact met bewoners, het signaleren van problemen en het uitvoeren van projecten in de wijk.

De wijkorganisaties werken nauw samen met de centrale organisatie van de gemeente en vormen een belangrijke schakel tussen de gemeente en de bewoners.

Samenwerkingen en Partners

De Gemeente Den Haag werkt ook samen met diverse partners, zoals andere gemeenten, provincies, het Rijk en maatschappelijke organisaties. Deze samenwerkingen zijn belangrijk om gezamenlijk maatschappelijke vraagstukken aan te pakken en de stad verder te ontwikkelen.

Daarnaast zijn er ook samenwerkingsverbanden met bedrijven en instellingen, bijvoorbeeld op het gebied van economie, duurzaamheid en veiligheid. Door samen te werken met verschillende partners kan de gemeente Den Haag effectiever en efficiënter beleid uitvoeren.

Conclusie

Het organogram van de Gemeente Den Haag geeft een duidelijk beeld van de hiërarchische structuur en de verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Door de verschillende afdelingen, diensten, wijkorganisaties en samenwerkingen is de gemeente in staat om haar taken en doelen op een efficiënte manier uit te voeren.

Plaats een reactie