Organogram bouwbedrijf

Organigram maken

Als je werkt in de bouwsector, is het belangrijk om een goed overzicht te hebben van de structuur van het bedrijf waar je voor werkt. Een organogram bouwbedrijf kan hierbij helpen. In dit artikel gaan we dieper in op wat een organogram is, waarom het belangrijk is voor een bouwbedrijf en hoe je zelf een organogram kunt opstellen.

Wat is een organogram?

Een organogram is een schematische weergave van de hiërarchische structuur van een organisatie. Het laat zien hoe de verschillende afdelingen en functies binnen een bedrijf met elkaar verbonden zijn en wie verantwoordelijk is voor welke taken. Een organogram kan op verschillende manieren worden vormgegeven, zoals in de vorm van een piramide, cirkel of matrix.

Waarom is een organogram belangrijk voor een bouwbedrijf?

Voor een bouwbedrijf is het hebben van een duidelijk organogram essentieel. Het zorgt voor een heldere communicatiestructuur, waardoor medewerkers weten bij wie ze terecht kunnen met vragen of problemen. Daarnaast helpt een organogram bij het verdelen van verantwoordelijkheden en het creëren van duidelijkheid over wie waarvoor verantwoordelijk is binnen het bedrijf.

Een goed organogram kan ook bijdragen aan een efficiëntere samenwerking tussen verschillende afdelingen en teams binnen het bouwbedrijf. Door de structuur van het bedrijf in kaart te brengen, kunnen knelpunten en bottlenecks sneller worden geïdentificeerd en opgelost.

Hoe stel je een organogram op voor een bouwbedrijf?

Om een organogram op te stellen voor een bouwbedrijf, is het belangrijk om eerst de verschillende afdelingen en functies binnen het bedrijf in kaart te brengen. Denk hierbij aan afdelingen zoals projectmanagement, engineering, uitvoering, inkoop en administratie.

Vervolgens kun je de hiërarchische structuur van het bedrijf bepalen door te kijken naar de verschillende niveaus van leidinggevenden en medewerkers. Dit kun je visualiseren in het organogram door middel van lijnen die de onderlinge relaties aangeven.

Daarnaast is het belangrijk om rekening te houden met eventuele matrixstructuren of projectteams binnen het bouwbedrijf. Deze kunnen ook worden opgenomen in het organogram, zodat duidelijk is hoe de verschillende teams met elkaar samenwerken.

Voorbeeld van een organogram voor een bouwbedrijf

Om je een idee te geven van hoe een organogram voor een bouwbedrijf eruit kan zien, volgt hieronder een voorbeeld:

Directie

 • Algemeen directeur
 • Financieel directeur
 • Operationeel directeur

Projectmanagement

 • Projectmanager
 • Assistent projectmanager

Engineering

 • Hoofd engineer
 • Engineers

Uitvoering

 • Hoofduitvoerder
 • Uitvoerders

Inkoop

 • Inkoopmanager
 • Inkopers

Administratie

 • Administratief medewerkers

Dit is slechts een voorbeeld en de daadwerkelijke structuur van een bouwbedrijf kan natuurlijk variëren afhankelijk van de grootte en complexiteit van het bedrijf.

Conclusie

Een organogram is een waardevol instrument voor een bouwbedrijf om de interne structuur en hiërarchie in kaart te brengen. Het zorgt voor duidelijkheid, efficiëntie en een goede samenwerking tussen verschillende afdelingen en teams. Door een goed organogram op te stellen, leg je de basis voor een succesvolle organisatie in de bouwsector.

Plaats een reactie