Organogram betekenis: wat is een organogram?

Organigram maken

Als je wel eens hebt gewerkt in een grote organisatie, dan ben je waarschijnlijk bekend met het begrip ‘organogram’. Maar wat betekent dit eigenlijk precies? In dit artikel gaan we dieper in op de betekenis van een organogram en waarom het zo belangrijk is binnen een organisatie.

Wat is een organogram?

Een organogram is een schematische weergave van de structuur van een organisatie. Het laat zien hoe de verschillende afdelingen, teams en individuen binnen een organisatie met elkaar verbonden zijn en welke hiërarchie er bestaat. Een organogram wordt vaak gebruikt om de interne organisatiestructuur inzichtelijk te maken en om duidelijkheid te scheppen over wie waar verantwoordelijk voor is.

Waarom is een organogram belangrijk?

Een organogram is belangrijk omdat het helpt om de communicatie en samenwerking binnen een organisatie te verbeteren. Door de structuur visueel weer te geven, weten medewerkers beter wie ze moeten benaderen voor bepaalde zaken en wie er beslissingen mag nemen. Dit voorkomt misverstanden en zorgt voor een efficiëntere werkwijze.

Een organogram kan ook helpen bij het identificeren van knelpunten in de organisatiestructuur. Als bepaalde afdelingen of teams niet goed met elkaar samenwerken, kan dit in het organogram worden blootgelegd en kan er actie worden ondernomen om dit te verbeteren.

Soorten organogrammen

Er zijn verschillende soorten organogrammen die gebruikt kunnen worden, afhankelijk van de behoeften van de organisatie. Enkele veelvoorkomende types zijn:

  • Functioneel organogram: hierbij wordt de organisatie opgedeeld op basis van functies, zoals marketing, sales, en finance.
  • Divisioneel organogram: hierbij wordt de organisatie opgedeeld in divisies of business units, bijvoorbeeld per regio of productgroep.
  • Matrix organogram: hierbij worden zowel functionele als divisionele aspecten gecombineerd, wat vooral handig is bij complexe organisatiestructuren.

Hoe maak je een organogram?

Er zijn verschillende tools en softwareprogramma’s beschikbaar waarmee je eenvoudig een organogram kunt maken. Deze programma’s bieden vaak verschillende sjablonen en opties om de structuur van de organisatie visueel weer te geven. Enkele populaire tools zijn Microsoft Visio, Lucidchart en Canva.

Als je zelf een organogram wilt maken, is het belangrijk om eerst de structuur van de organisatie goed in kaart te brengen. Denk na over de verschillende afdelingen, teams en functies binnen de organisatie en hoe deze met elkaar verbonden zijn. Vervolgens kun je aan de slag met het daadwerkelijk maken van het organogram.

Conclusie

Een organogram is een essentieel instrument binnen een organisatie om de interne structuur inzichtelijk te maken en de communicatie en samenwerking te verbeteren. Door de hiërarchie en verantwoordelijkheden duidelijk weer te geven, kunnen medewerkers efficiënter te werk gaan en knelpunten in de organisatiestructuur worden blootgelegd. Het maken van een organogram kan eenvoudig met behulp van diverse tools en softwareprogramma’s, waardoor het voor elke organisatie toegankelijk is om te gebruiken.

Plaats een reactie